Tên thay thế của amin C2H5NH2 là A...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tên thay thế của amin C2H5NH2 l...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tên thay thế của amin C2H5NH2 là
A. đimetylamin. B. etylamin. C. etylenamin. D. etanamin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP