Để làm sạch lọ thủy tinh đựng anilin...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Để làm sạch lọ thủy tinh đựng a...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Để làm sạch lọ thủy tinh đựng anilin người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?
A. HCl. B. NaOH. C. Br2. D. CH3COONa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP