Chất nào sau đây không làm mất màu...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào sau đây không làm mất màu...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch KMnO4 (đun nóng nhẹ)?
A. Etilen. B. Benzen. C. Axetilen. D. Toluen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP