Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phát biểu nào sau đây không đúng? ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí metan bằng cách nung nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút.
B. Trong công nghiệp, etilen được điều chế từ ancol etylic.
C. Trong phòng thí nghiệm, C2H2 được điều chế bằng cách cho CaC2 tác dụng với nước.
D. Phản ứng đề hiđro hóa butan hoặc butilen thường dùng để điều chế buta–1,3–đien.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP