Phenol và anilin đều có thể tham gia...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Phenol và anilin đều có thể tha...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Phenol và anilin đều có thể tham gia phản ứng với chất nào dưới đây ?

A. dung dịch HCl B. dung dịch NaOH C. dung dịch Br2 D. dung dịch CuSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Chỉ có phenol tác dụng với dung dịch NaOH và chỉ có anilin tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch CuSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP