Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trật tự tăng dần độ mạnh tính b...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới đây KHÔNG đúng ?

A. NH3 < C6H5NH2 B. NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2 C. CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. p-O2NC6H4NH2 < p-CH3C6H4NH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A. Các gốc R– đẩy electron làm tăng độ mạnh tính bazơ và ngược lại. Nhóm –C6H5 là nhóm hút e

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP