Lên men a gam glucozơ với hiệu suất...

Chương 2: Cacbohiđrat Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Khối lượng a bằng : A. 13,5 gam. B. 15,0 gam. C. 20,0 gam. D. 30,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B

∆m dd = mkết tủa – CO2 m ⇒ CO2 m = 10 – 3,4 = 6,6 gam

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP