Số mol H2SO4 trong dung dịch H2SO4 đặc...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Số mol H2SO4 trong dung dịch H2SO4 ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Số mol H2SO4 trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) dùng trong phản ứng nào dưới ñây là nhiều nhất, khi số mol chất khử trong mỗi phản ứng là bằng nhau ?

A. Fe + H2SO4 →

B. Cu + H2SO4 →

C. S + H2SO4 →

D. HI + H2SO4------------>I2+........

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2

1 3

và Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

1 2

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O và

1 2

2HI + H2SO4 → I2 + SO2 + 2H2O

1 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP