Cấu hình electron nào dưới đây được viết...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cấu hình electron nào dưới đây được v...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng ?

A. Fe [Ar] 4s2 3d6 B. Fe2+ [Ar] 4s2 3d4 C. Fe2+ [Ar] 3d4 4s2 D. Fe3+ [Ar] 3d5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

A. Fe[Ar] 3d 6 4s 2

B và C. Fe 2+ [Ar] 3d 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP