Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng v...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây ?

A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP