Giải thích nào dưới đây không đúng ?...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Giải thích nào dưới đây không đúng ? ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Giải thích nào dưới đây không đúng ?

A. Nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất so với các kim loại khác do kim loại kiềm có bán kính lớn nhất.

B. Do năng lượng ion hóa nhỏ nên kim loại kiềm có tính khử rất mạnh.

C. Nguyên tử kim loại kiềm có xu hướng nhường 1 electron do I2 của nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn nhiều so với I1 và do ion kim loại kiềm M+ có cấu hình bền.

D. Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D. Các kim loại kiềm đều có tinh thể lập phương tâm khối.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP