Xét một số nhóm thế trên vòng benzen...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Xét một số nhóm thế trên vòng benz...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Xét một số nhóm thế trên vòng benzen : –CH3, –COOH, –OCH3, –NH2, – COCH3, –COOC2H5, – NO2, –Cl, và –SO3H. Trong số này, có bao nhiêu nhóm định hướng thế vào vị trí meta ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Gồm các nhóm chưa no: –COOH, –COCH3, –COOC2H5, –NO2, –SO3H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP