Hòa tan 10 gam đồng thau hợp kim...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan 10 gam đồng thau (hợp kim Cu-...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan 10 gam đồng thau (hợp kim Cu-Zn; Cu chiếm 55% khối lượng; giả thiết không có tạp chất khác) vào dung dịch HCl dư. Thể tích khí thu được (đktc) bằng : A. 1,55 lít. B. 1,89 lít. C. 1,93 lít. D. 3,47lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ⇒ V = 0,0692 × 22,4 = 1,55 (L)

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP