để phân biệt các chất anilin phenol và...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ để phân biệt các chất anilin, phen...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

để phân biệt các chất anilin, phenol và benzen, KHÔNG nên dùng các thuốc thử (theo trật tự) dưới đây : A. dung dịch NaOH, dung dịch Br2. B. dung dịch HCl, dung dịch Br2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl. D. dung dịch Br2, dung dịch NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

D. Phenol tan trong dung dịch NaOH, anilin tan trong dung dịch HCl. Phenol và anilin đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP