Để phân biệt bốn bình mất nhãn Đựng...

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Để phân biệt bốn bình mất nhãn ...

0
Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Để phân biệt bốn bình mất nhãn Đựng riêng các khí CO2, SO3, SO2 và N2, một học sinh đã dự định dùng thuốc thử (một cách trật tự) theo bốn cách dưới đây. Cách nào đúng ?

A. dung dịch BaCl2, dung dịch Br2 và dung dịch Ca(OH)2. B. dung dịch Ca(OH)2, dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch Br2. C. quỳ tím ẩm, dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Br2. D. dung dịch Br2, dung dịch BaCl2 và que đóm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP