Chọn các cụm từ thích hợp điền vào...

Chương 1: Este - Lipit Chọn các cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trố...

0
Chương 1: Este - Lipit

Chọn các cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong định nghĩa :

“Chất béo là trieste (este ba chức) của ..... (1) ..... và các ..... (2) .....”. (1) (2) (1) (2)

A. glixerin (glixerol) axit béo B. etilenglicol (etylen glicol) axit béo B. glixerin (glixerol) axit cao no D. etilenglicol (etylen glicol) axit cao no

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP