Hợp chất nào dưới đây KHÔNG thể tham...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Hợp chất nào dưới đây KHÔNG thể t...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Hợp chất nào dưới đây KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng hợp ?

A. Axit ω-amino enantoic B. Caprolactam C. Metyl metacrylat D. Butađien-1,3 (Buta-1,3-đien)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP