Các giải thích quan hệ cấu trúc -...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Các giải thích quan hệ cấu trúc...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Các giải thích quan hệ cấu trúc - tính chất nào sau KHÔNG hợp lí ?

A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ.

B. Do nhóm –NH2 đẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o-, p-.

C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn

. D. Với amin RNH2, gốc R– hút electron làm tăng độ mạnh tính bazơ và ngược lại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP