Loại polime nào dưới ñây không có nguồn...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Loại polime nào dưới ñây không có...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Loại polime nào dưới ñây không có nguồn gốc là xenlulozơ ?

A. Tơ visco B. Tơ đồng – amoniac C. Xenlulozơ triaxetat D. Tơ lapsan

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP