Có một mẫu NH3 bị lẫn hơi nước...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Có một mẫu NH3 bị lẫn hơi nước. ðể ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Có một mẫu NH3 bị lẫn hơi nước. ðể có NH3 khan, thì chất làm khan nên dùng là : A. Na. B. CaO. C. P2O5. D. H2SO4 đặc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B.Chất được chọn phải có khả năng hấp thụ H2O, nhưng không hấp thụ NH3 và không tạo tạp chất mới

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP