Dung dịch của chất nào dưới đây làm...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dung dịch của chất nào dưới đây làm...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dung dịch của chất nào dưới đây làm quỳ tím đổi màu xanh ?

A. kali sunfat B. phèn chua KAl(SO4)2.12H2O C. natri aluminat D. nhôm clorua

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C.

Ion Al(OH)4 – (AlO2 – ) có tính bazơ. (Ion Al3+ có tính axit ; các ion K+ , Cl– , SO4 2– có tính trung tính)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP