Dãy so sánh tính chất vật lí của...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Dãy so sánh tính chất vật lí của kim ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là KHÔNG đúng ?

A. Khả năng dẫn điện và nhiệt của Ag > Cu > Au > Al > Fe

B. Tỉ khối của Li < Fe < Os.

C. Nhiệt độ nóng chảy của Hg < Al < W

D. Tính cứng của Cs > Fe > Cr

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

Ghi nhớ:

- Khả năng dẫn điện của Ag > Cu > Au > Al > Fe

- Kim loại nhẹ nhất là Li, kim loại nặng nhất là Os

- Kim loại mềm nhất là Cs, kim loại cứng nhất là Cr

. - Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, cao nhất là W.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP