Cho trật tự dãy điện hóa Mg2+ Mg...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho trật tự dãy điện hóa Mg2+/Mg Al3+...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho trật tự dãy điện hóa Mg2+/Mg Al3+/Al Cu2+/Cu Ag+/Ag : Khi cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch hỗn hợp chứa các muối AgNO3 và Cu(NO3)2, thì phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đầu tiên sẽ là : A. Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag B. Mg + Cu2+ → Mg 2+ + Cu C. 2Al + 3Cu 2+ → 2Al3+ + 3Cu D. Al + 3Ag + → Al3+ + 3Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

Phản ứng xảy ra giữa chất khử mạnh nhất và chất oxi hóa mạnh nhất trước.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP