Lượng H2O2 và KOH tương ứng được sử...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Lượng H2O2 và KOH tương ứng được sử...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Lượng H2O2 và KOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 là :

A. 0,015 mol và 0,01 mol B. 0,030 mol và 0,04 mol C. 0,015 mol và 0,04 mol D. 0,030 mol và 0,04 mol

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

2KCr(OH)4 + 3H2O2 + 2KOH → 2K2CrO4 + 8H2O

0,01 0,015 0,01

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP