Hiñro hóa andehit acrilic bằng lượng dư H2...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hiñro hóa andehit acrilic bằng lượ...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hiñro hóa andehit acrilic bằng lượng dư H2 (xúc tác Ni, t) thì sản phẩm là : A. CH2=CH–CH2–OH B. CH3–CH2–CH2–OH C. CH3–CH2–CH=O D. CH3–CO–CH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chon B

CH2=CH-CH =O+2H2-------->to CH3-CH2CH2-OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP