Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O,...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có số mol mỗi chất bằng nhau vào nước rồi đun nóng nhẹ. Sau khi kết thúc thí nghiệm được dung dịch A. Dung dịch A chứa : A. NaCl. B. Na2CO3 và NaOH. C. BaCl2, NaHCO3 và NaOH. D. NaOH, BaCl2, NaHCO3 và NH4Cl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A.

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH– ;

HCO3 – + OH– → CO3 2– + H2O N

H4 + + OH– → NH3 + H2O

Ba 2+ + CO3 2– → BaCO3

⇒ Các ion đều phản ứng hết, dung dịch còn NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP