Theo nguồn gốc loại tơ nào dưới đây...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới đây cùng loại với len ?

A. bông B. capron C. visco D. xenlulozơ axetat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A

A. polime thiên nhiên B. polime tổng hợp

C. polime nhân tạo D. polime nhân tạo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP