Tên gọi nào dưới ñây là đúng cho...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Tên gọi nào dưới ñây là đúng cho h...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Tên gọi nào dưới ñây là đúng cho hợp chất sau?

A. buten-3 (but-3-en)

B. penten-3 (pent-3-en)

C. 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en)

D. 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP