Phản ứng nào dưới ñây KHÔNG thể tạo...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Phản ứng nào dưới ñây KHÔ...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Phản ứng nào dưới ñây KHÔNG thể tạo sản phẩm là FeO ?

A. Fe(OH)2---------> T0

B.FeCO3------------->To

C. Fe(NO3)2 ------->to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C. Fe(OH)2-------->to FeO + H2O (không có oxi)

FeCO3 ---------->to FeO + H2O (không có oxi)

2Fe(NO3)2 ------->to Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

CO + Fe2O3 --------->(to 500-6000C) 2FeO + CO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP