Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được bằng : A. 0,000 lít. B. 0,560 lít. C. 1,120 lít. D. 1,344 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A.

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

0,05 0,05

⇒ dư Na2CO3 ⇒VCO2=0,000l

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP