Tính chất vật lí nào dưới ñây của...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Tính chất vật lí nào dưới ñây của kim...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Tính chất vật lí nào dưới ñây của kim loại KHÔNG phải do các electron tự do trong kim loại gây ra ?

A. Ánh kim B. Tính dẻo C. Tính cứng D. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C.Electron tự do tạo cho kim loại bốn tính chất chung là tính ánh kim (phản xạ ánh sáng), tính dẻo (các lớp kim loại có thể trượt lên nhau), tính dẫn nhiệt (sự chuyển động thành dòng có hướng của các electron tự do) và dẫn nhiệt (truyền nhiệt từ điểm này đến khác). Tính cứng được quyết định bởi độ bền liên kết kim loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP