Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở sa...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở sau: (a) Etylen glicol. (b) Alanin. (c) Metyl fomat. (d) Axit axetic. (e) Metylamin. (g) Glyxin. Số hợp chất mà có số nguyên tử cacbon bằng với số nhóm chức là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các trường hợp thỏa đề gồm có a,e,g

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP