Cho các nhận định sau: a Thành phần...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Cho các nhận định sau: (a) Thành p...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Cho các nhận định sau:

(a) Thành phần polime đều chứa các nguyên tố C, H, O, N.

(b) Ancol (rượu) là dẫn xuất hiđrocacbon mà phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

(c) Hai hợp chất hữu cơ có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

(d) Các ankylamin ở trạng thái khí đều làm quì tím ẩm hóa xanh. Các nhận định đúng là

A. (a), (b), (d). B. (b), (d). C. (b), (c), (d). D. (c), (d)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP