Hợp chất nào sau đây cho được phản...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hợp chất nào sau đây cho được phản...

6
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hợp chất nào sau đây cho được phản ứng tráng gương?

A. CH3COOCH3. B C2H3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. H2N-CH2-COOH

4 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
1c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP