Loại tơ nào sau đây thuộc tơ thiên...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Loại tơ nào sau đây thuộc tơ thiê...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Loại tơ nào sau đây thuộc tơ thiên nhiên

A. Nilon-6,6. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ lapsan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP