Chất nào sau đây vừa tác dụng với...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Chất nào sau đây vừa tác dụng với d...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl; vừa tác dụng với dung dịch NaOH

A. (NH4)2SO4. B. Al. C. MgO. D. NaAlO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP