Kim loại nào sau đây là kim loại...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Kim loại nào sau đây...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cs. B. Na. C. Al. D. Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP