Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Chia 200 ml dung dịc...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) và Al2(SO4)3 (y mol) thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch chứa 36,0 gam NaOH, thu được 17,16 gam kết tủa.

- Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 (dùng dư), thu được 55,92 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Tỉ lệ x : y lần lượt là A. 3 : 2. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 1 : 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong phần 2 nBaSO4= 0,24

Vậy nAl2(SO4)3= 0,08

Trong phần 1

n tủa= 0,22

DD sau cùng gồm có NaCl 3x, Na2SO4 0,24mol NaAlO2 x + 0,16- 0,22

BT nguyên tố Na ta có x= 0,12

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP