Phát biểu nào sau đây không đúng khi...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Phát biểu nào sau đây không đúng khi ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt là

A. Nhôm và sắt đều bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.

C. Nhôm và sắt tác dụng với khí clo dư theo cùng tỉ lệ mol. D. Nhôm và sắt đều bền trong không khí ẩm và nước

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D vì Fe không bền trong không khí ẩm và nước

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP