Tổng số nguyên tử trong một phân tử...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Tổng số nguyên tử trong một phâ...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Tổng số nguyên tử trong một phân tử axit a-aminopropionic là A. 11. B. 13. C. 12. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP