Nhúng thanh Zn vào dung dịch muối X...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhúng thanh Zn vào dung dịch muối X, ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhúng thanh Zn vào dung dịch muối X, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu. Muối X là muối nào sau đây? A. Ni(NO3)2. B. AgNO3. C. Fe(NO3)3. D. Cu(NO3)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khối lượng dd giảm Vậy khối lượng thanh KL tăng

Vậy Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP