Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phát biểu nào sau đây là sai khi n...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vinyl fomat?

A. Đốt cháy hoàn toàn thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 phản ứng. B. Có công thức phân tử phân tử là C3H4O2.

C. Có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime. D. Thủy phân trong môi trường kiềm, sản phẩm thu được đều cho phản ứng tráng gương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP