Dãy các chất đều có khả năng tác...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dãy các chất đều có khả năng tác d...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dãy các chất đều có khả năng tác dụng với nước brom là?

A. Glixerol, glucozơ, anilin. B. Axit acrylic, etilen glicol, triolein.

C. Triolein, anilin, glucozơ. D. Ancol anlylic, fructozơ, metyl fomat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP