Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là A. 48,6. B. 32,4. C. 64,8. D. 16,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Ta thấy gluco hay fructo đều tạo ra 2Ag khi pư với AgNO3

Nên n hỗn hợp= 0,18

Vậy m hỗn hợp = 32,4g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP