Đun nóng ancol X có công thức phân...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Đun nóng ancol X có công thức phân...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O với CuO, đun nóng thu được chất hữu cơ Y cho được phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sản phẩm thu được cho được pư tráng gương nên nó phải là andehit

Vậy ancol ban đầu là ancol bậc 1 RCH2OH (R là C3H7 có 2đp)

CHọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP