Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol este...

Chương 1: Este - Lipit Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X (no, đơn ch...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X (no, đơn chức, mạch hở), thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 27,9 gam. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. B. C5H10O2. C. C4H8O2. D. C2H4O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

este no đơn chức nên nCO2= nH2O

Vậy nên nCO2 = nH2O = 0,45

Vậy số C của X là 0,45 / 0,15 =3

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP