Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắn...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với nước brom? A. Alanin. B. Glucozơ. C. Benzenamin. D. Vinyl axetat.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP