Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 2: Cacbohiđrat Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ,...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là A. 3,15. B. 6,20. C. 3,60. D. 5,25

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Hướng dẫn giải:

Công thức chung của cacbohidrat là

Cn.(H2O)m Khi đốt cacbohidrat:

Cn.(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

Từ PTHH nhận thấy: nO2 = nCO2 = 2,52/22,4 = 0,1125 mol

BTKL: m hỗn hợp = mCO2 + mH2O – mO2 = 0,1125.44 + 1,8 – 0,1125.32 = 3,15 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP