Cho hai muối X Y thỏa mãn điều...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiệ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

(1) X + Y → không xảy ra phản ứng. (2) X + Cu → không xảy ra phản ứng.

(3) Y + Cu → không xảy ra phản ứng. (4) X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.

Hai muối X và Y thỏa mãn là

A. Mg(NO3)2 và Na2SO4. B. NaNO3 và H2SO4. C. NaHSO4 và NaNO3. D. Fe(NO3)3 và NaHSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP