Trong phân tử amino axit X có một...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Trong phân tử amino axit X có m...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 30,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,8 gam muối khan. Công thức của X là

A. H2NC2H4COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC4H8COOH. D. H2NC3H6COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

m muối - mX = 22nX

Vậy nX= 0,4

MX= 75

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP